Extrém üzemi körülmények között működő anyagtovábbító rendszer fejlesztése

Az „Extrém üzemi körülmények között működő anyagtovábbító rendszer fejlesztése” projektünk jelentősége több szakágazatban nyilvánul meg, elsősorban a környezetvédelem, szennyvíz- és hulladékkezelés, a mezőgazdaság, másodsorban az élelmiszeripar és az energetikai piac területén. Ezek az ágazatok tovább szakterületre hatnak vissza, mint például a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának és káros CO2 kibocsájtásának csökkentése, a hulladékok folyamatos recirkulációja és transzformációja felhasználható termékké, a hulladék lerakók folyamatos felszámolásának lehetősége, a HTC technológiával nyert szerves szén alternatív felhasználása anyagkutatás és a lignocellulóz biomassza kellő kezelése és mozgatása révén a 2. generációs bioüzemanyagok előállításakor.

A technológia az egyes szakterületeken minden bizonnyal nemzetközi színvonalú újdonságtartalommal bír. A technológia sikeres adaptálása szennyvíziszapra, globális problémákra adna környezetbarát választ és a technológia széleskörű üzemeltetése a lakosság és a gazdasági szektor számára költség csökkenéssel és komfortfokozat emelkedésével járna. Emellett a fenntartható élet, gazdaság és társadalom koncepciójának fontos pillére lehet.

Jelen fejlesztéssel érintett berendezések magasnyomású és magas hőmérsékletű, főként biomassza anyagok biztonságos, gazdaságos és hatékony továbbítását oldja meg. E rendszerhez hozzá lehet csatolni magas fordulatszámú nedves őrlőt, mely „in situ” módszerrel biomasszából ill. kommunális hulladékból szuszpenziót állít elő, nagyon finom és irányított szemcse nagysággal. Az így felszerelt gépezet sokkal hatékonyabban és biztonságosabban fogja tudni mozgatni az anyag áramlatokat azzal, hogy a következő technológiai kezelésekhez a biomassza olyan formára lesz előkészítve, mely az adott technológiához optimális. Jelenleg ezen szűk piaci szegmensen nem lelhető fel olyan komplett rendszer, amely a vázolt nehéz fizikai körülmények mellett együttesen energia veszteség (nyomásveszteség) nélkül programozhatóan adagolhatja a továbbítandó anyagot egyes tartályok között, miközben az adagolt mennyiség mérhető, kalkulálható.

A kifejlesztendő anyagtovábbító rendszer - amely extrém üzemi körülmények között alkalmazható - több részegységből áll. Többek között csőelzáró berendezés (szelep), szállító szivattyú és átfolyásmérő kifejlesztése a cél, amely jelenleg még nem lelhető fel a piacon és ezért egy jelentős piaci rést képes lefedni. A fejlesztés eredményeként olyan berendezések jönnek létre, melyek magas hőmérsékleten (min. 220°C-on, ideális esetben 300°C-on) képesek működni úgy, hogy közben magas nyomás (min. 25bar, ideális esetben 30bar, szivattyú esetén 40bar) és abrazív munkaközeg (pl. homok tartalmú szennyvíziszap vagy egyéb magas szárazanyag tartalmú biomassza) áll fenn. A kifejleszteni kívánt termékek emellett ellenállnak a gőznek, speciális (a piacon nem kapható) tömítéseket tartalmaznak majd, melyeket egyedileg kell kifejleszteni, legyártani.

A prototípusok piaci méretű alkalmazásra kerülnek tervezése, ezáltal könnyen termékké alakíthatóak. A prototípuson való tesztelések előtérbe helyezik a piaci méretek melletti működés modellezését, valamint valamennyi lehetséges anyaghasználatot amelynek továbbítására, kezelésre alkalmassá teszi a működésük.

A projecthez cégünk az NKFI Alapból vissza nem térintendő támogatást kapott.

nkfia_infoblokk_kerettel_projekt_fekvo_h

Érdeklődjön szolgáltatásaink felől online